Traditional Series, Ka-Shi Oak

2B
2B, ø-16mm x 406mm
115 NOK
5A
5A, ø-14mm x 406mm
125 NOK
5AN
5AN, ø-14mm x 406mm, Nylon tip
125 NOK
5B
5B, ø-15mm x 406mm
125 NOK
5BN
5BN, ø-15mm x 406mm, Nylon tip
125 NOK
7A
7A, ø-13mm x 390mm
125 NOK
7AN
7AN, ø-13mm x 390mm, Nylon tip
125 NOK
8A
8A, ø-14mm x 406mm
125 NOK
OL-FA
Trumstockar Oak Lab. Fast Blast
125 NOK
OL-FU
Trumstockar Oak Lab. Full Balance
125 NOK
OL-RE
Trumstockar Oak Lab. Resonator
125 NOK
OL-SM
Trumstockar Oak Lab. Smash
125 NOK
OL-SW
Trumstockar Oak Lab. Swingin'
125 NOK
Visar 1-13 av 13 artiklar