Tama (Trommer & Rekvisita)

Tama - The strongest name in drums

Det finnes flere grunner til hvorfor så mange trommeslagere velger Tama. En av de viktigste er at alle Tama trommer drar nytte av yrkesstoltheten som Tama's mesterhåndverkere innehar.

En annen grunn med storbetydelse er all input Tama får gjennom sitt nære samarbeid, la oss kalle det Tamaism, i et slags giftemål mellom tradisjonelle håndverkere og aktive trommeslagere, med det felles formål å produsere best mulige trommer og tilbehør.