D'AddarioMed over 200 år med produskjon og ni generasjoner med kunnskap er D'Addario i dag verdens ledende strengeprodusent. Kunsten med å skape en bra streng er ikke glemt, men processen har utviklet seg, og inspirert av musikk holder man på familiens tradisjon med å fortsette å produsere nåtidens beste strenger.